Nedovoľ, aby Ťa strach z prehry, vyradil z hry!

Pravidlá

     

Pravidlá turnaja:

-hracie dni sú SOBOTA a NEDEĽA. Streda môže slúžiť na dohrávky. Turnaj začína prvým víkendom v sezóne a trvá nepretržite 1 sezónu! (okrem posledných víkendov v sezóne, teda možný hrací čas je 18 dní).

-výzvy na zápas sa posielajú okamžite po ich zverejnení a každý manažér posiela výzvu na každý zápas, nielen na zápas, v ktorom bude vedený ako domáci (nakoľko domáci tím je stále tím z lepšej ligy a potom by tímy zo slabších líg zleniveli ;D ).
Výzva môže byť podaná aj v opačnom garde, teda opačne, ako som to zadal na web, ak máte dojem, že zisk zo zápasu by bol väčší.

-zápas sa hrá VŽDY u manažéra ktorý hrá na HA vyššiu ligu. V prípade zápasu manažérov z rovnakých líg sa hrá tak, ako je to zverejnené na webe.. V skupinových fázach plánujete NORMÁLNE zápasy! Vo vyraďovacej fáze plánujete PlayOff zápasy!

-do turnaja sa môže zaregistrovať každý tým, ktorý nehrá v nasledujúcej sezóne turnaj, ktorý sa hrá cez víkend.  (v prípade väčšieho záujmu budú uprednostňovaní manažéri aktívny na diskusii, študenti STU a slečny manažérky :D ).  

-tím môže mať na konte len 1 kontumáciu (ktorá nastala jeho zavinením). V prípade väčšieho počtu kontumáciu tím turnaj dohrá, no v prípade, že mu bude prislúchať cena, táto bude posunutá v poradí na ďalšieho manažéra.

-začiatkom turnaja je 1. sobota v novej sezóne. Toto je aj termín na zmazanie VŠETKÝCH naplánovaných priateľských zápasov na soboty a nedele, ktoré nie sú súčasťou turnaja! Ak sa po tomto prvom hracom dni zistí, že tím má zápasy na akúkoľvek sobotu alebo nedeľu naplánované, bude v prvej fáze potrestaný odpočtom dvoch bodov v tabuľke základnej časti, ak sa situácia zopakuje, bude tím vyradený z turnaja.

-v prípade, že budete mať akýkoľvek problém s výzvami, ohláste to na špeciálnej diskusii ("problémy s výzvami") a nikde inde! Pred ohlásením problému ste ale povinný poslať HA poštu dotyčnému manažérovi, s ktorým máte problémy. Ak neodpovedá, použite diskusiu, najskôr však deň po odoslaní HA pošty.  Vyhnete sa tak zbytočným problémom, nakoľko sa kontumácie po novom posudzujú prísne.

-v prípade, že do turnaja zasiahne náhradník, ktorý neodohrá väčšiu časť základnej (skupinovej) časti, tento manažér prehráva kontumačne 1. a 2. časť vyraďovacej fázy, t.j. šestnásťfinále a osemfinále a automaticky postupuje jeho súper. V ďalšej fáze PO sa už jeho výsledky započítavajú normálne.

-ak má účastník aktivovaný sponzorský balík je POVINNÝ si ako domovskú stránku uviesť práve stránku turnaja (ak sa s organizátorom nedohodne VÝSLOVNE inak t.j ak má vlastnú stránku klubu apd.). V opačnom prípade je to porušenie pravidla, v prvej fáze mu bude po objavení nedostatku odobraný 1 bod z tabuľky v základnej časti, ak manažér nevykoná nápravu, nebude udelená cena (ak mu bude prislúchať) a nebude mu umožnené pokračovať v turnaji.

-odmeny pre manažérov sú uvedené v rubrike "ceny". Pripravujeme pre vás aj bonusové odmeny, ktoré zverejníme neskôr. Po turnaji musí manažér, ktorému bude prislúchať akákoľvek cena sám kontaktovať organizátora (TU) a dohodnúť si s ním spôsob úhrady, adresu, poprípade osobné stretnutie za účelom odovzdania ceny a gratulácie. V prípade, že manažér bude ignorovať túto povinnosť, cena prepadne v prospech ďalšieho manažéra ktorý sa umiestnil o miesto horšie.

-akékoľvek otázky okolo BOOM-u napíšte do HA diskusie v téme BOOM, alebo do BOOM Pokecu na stránke turnaja.

-v prípade, že nastane chyba vo výpočte tabuľky a nikto na ňu včas neupozorní organizátora, tak tabuľka zostane v platnosti a dodatočne sa nebude meniť! Čas do podania odvolania je 3 dni po ukončení skupinovej fázy. V záujem každého je kontrolovať priebeh aktualizácie tabuliek.

-rozpis zápasov je zverejnený v rubrike na to určenej. (t.j. skupiny)

-ako ligu príslušného tímu budeme brať ligu, v ktorej hral v súčasnej sezóne a podľa toho bude aj zaradený do patričného koša.

-víťaz ročníka bude v nasledujúcej sezóne vyslaný ako zástupca turnaja BOOM v HALM (HA Lige Majstrov). Tu odohrá celú sezónu a po jej odohraní sa vráti naspäť do nášho turnaja a bude pokračovať. HALM má veľkú prestíž a malo by byť v záujme víťaza  reprezentovať seba aj turnaj najlepšie, ako bude vedieť. Opakujem, miesto v turnaji BOOM po odohraní HALM má manažér isté!

-manažéri budú rozdeľovaný do skupín podľa výkonnosti (budú zaradený do košov) tak, aby v každej skupine boli týmy rôznych líg a kvalít.

-v prípade že narazíte na akúkoľvek chybu na webe, kontaktujte prosím organizátora na ICQ, alebo TU. Ďakujem

-manažér sa musí držať morálnych zásad "desatora manažéra"!

-je v záujme každého účastníka sledovať web turnaja, kde sa budú umiestňovať všetky novinky a potrebné informácie. Zverejnením informácií na web si môžeme byť istý, že informácie si môže každý manažér kedykoľvek v kľude naštudovať. Manažér, ktorý sa nebude riadiť pokynmi, ktoré budú uvedené na stránke turnaja budú niesť za to následky, dokonca môžu byť natrvalo vylúčený z turnaja.

-psycho pravidlo: Každý manažér musí prispieť do našej témy na HA diskusii (téma BOOM)  a to v počte min 50 príspevkov za sezónu, inak mu nebude pridelená žiadna cena aj keď na ňu bude mať postavením v turnaji nárok!

-základné pravidlo: baviť sa hrou!

-porušenie pravidiel, alebo nedodržanie morálneho "Desatora manažéra" môže viesť k neudeleniu ceny a jej posun na ďalšieho manažéra, alebo až k vyradeniu z turnaja (a následným nahradením voľného miesta  náhradníkom, t.j. do turnaja sa môžu tímy za istých okolností dostať.)

-neznalosť pravidiel neospravedlňuje!           (Všetky práva vyhradené)

-odohraním prvého zápasu v turnaji v stanovenom termíne príslušného ročníka sa tím stáva oficiálne účastníkom turnaja BOOM a súhlasí z dodržiavaním všetkých pravidiel bez výhrady a je si vedomý možných postihov.


Súčasťou pravidiel je aj tzv. DESATORO MANAŽÉRA. Je nutné si ho prečítať a pri hraní turnaja aj dodržiavať! Prečítajte si ho TU.

Upozornenia:

-Chcel by som oznámiť manažérom, ktorých turnajové priority sú len zisky zo zápasov a strávený minimálny čas na webe spojený len s plánovaním zápasov, že turnaj BOOM pre nich nie je určený! Organizátor si stanovil iné ciele a bude ich napĺňať len s aktívnymi manažérmi a manažérkami.

-Upozorňujem tiež, že v 2. ročníku sa bude trestať oveľa prísnejšie ako to bolo v minulosti. Kamarát, nekamarát, tresty neberte osobne!

-Nedá sa predpokladať, ako budú reagovať manažéri na priebeh turnaja. Pasivita a s tým spojené vedomé odmietanie cien (v prípade že im budú prislúchať) bude stáť manažérov účasť v nasledujúcom ročníku.

Body v skupinách.    

-výhra:  3 body
-remíza: 1 bod
-prehra: 0 bodov
-kontumácia: -2 bodyPravidlá pre posudzovanie postavenia v tabuľke.

1. Body
2. Skóre z tabuľky
3. Vzájomné zápasy z pohľadu bodov
4. Vzájomné zápasy z pohľadu skóre
5. Počet strelených gólovSystém turnaja!

Turnaj sa bude hrať na jednu sezónu, počas sobôt a nedieľ

Rozdelenie skupín:

Skupina č.1  -  8 mužstiev

Skupina č.2 - 8 mužstiev

Skupina č.3 – 8 mužstiev

Skupina č.4 – 8 mužstiev


-Účastníci budú rozdelený do 4 výkonnostných košov po 8 manažérov v každom. Do skupín budú následne ťahaný po dvaja z každého koša. Takto sa vytvoria 4 skupiny po 8 tímov. Každý hrá s každým len 1 zápas a to vždy u lepšieho manažéra kvôli zisku zi zápasu. Takto sa odohrá 7 zápasov a 1 ostane na dohrávky (dúfam, že nebudú žiadne). Zo skupín postupujú všetky tímy a hrá sa šestnásťfinále s 32 manažérmi, následne osemfinále s 16 manažérmi, štvrťfinále s 8 manažérmi, semifinále a napokon veľké finále.

-POZOR....hracím dňom PlayOff je NEDEĽA, ale tímy si musia naplánovať zápasy aj na sobotu (v oboch prípadoch je doma lepší tím), kde sa 1. zápas považuje za tréning (s nízkou intenzitou) a nieje zarátavaný do turnaja. Aký to má zmysel? Ide hlavne o finančnú pomoc pre slabšie tímy, následne ako tréning pred veľkými zápasmi v semifinále a finále a pre mňa to slúži aj ako anketa, chcem si overiť, nakoľko je HA postavená na náhodnom faktore (keďže to budú zápasy takmer s identickými súpiskami a deň po sebe). Je nutné odohrať vyraďovacie zápasy takýmto štýlom, oba zápasy sú súčasťou PO, no zarátava sa len ten nedeľný.


Bonusové body.

Toto je novinka, s ktorou som sem prišil, napadla ma počas 5 hodinovej cesty autobusom :)).  Ide o to" Zápasy v skupinách sa odohrajú normálne, a budú sa bodovať tak, ako je to spomenuté hore. No po odohratí sa budú prideľovať bonusové body k tým, ktoré získate výhrami.

Body pridelím tímom nasledovne:

-Mužstvám nasadeným z prvého koša 0 bodov, z druhého koša 1 bod, z tretieho koša 2 body, zo štvrtého 3 body do tabuľky turnaja v základnej skupinovej fáze.

-Ďalšie body budú za aktivitu na diskusiách (či už na HA v téme BOOM, alebo na "BOOM Pokeci" alebo na "Napíš nám") a to nasledovne:
Po zosumarizovaní počtu a kvality udelených príspevkov sa po skončení skupinovej fázy prirátajú body trom najlepším a najaktívnejším "pisateľom" v každej skupine a to 3 body tomu najaktívnejšiemu v skupine, 2 body ďalšiemu a 1 bod tomu tretiemu najlepšiemu v skupine.  (poznámka: prípadný SPAM budú posudzovať MODi a riskujete nepríjemnosti, ja akceptujem len "triezve" príspevky a príjemnú aktivitu manažéra!)

-Body budú udeľované aj za počet strelených gólov, no tu už len najpotentnejšiemu v každej skupine a teda pridelím mu 1 bod.

-Mám v talóne ešte jednu formu bonusových bodov, no tú sme napíšem až keď to bude aktuálne a prispôsobené na webe.

(Dávajte si veľký pozor, lebo bonusové body urobia zaiste veľkú šarapatu, no mnohým pomôžu, nezanedbajte, lebo vyhrávať, to stačiť rozhodne nebude. Som zvedavý ako sa s touto vsuvkou popasujete a či Vás to zaujme :D )

Záporné bonusové body:

-za nedodržanie pravidla ohľadom "nevymazania" všetkých neturnajových víkendových zápasov -2 body.

-za nedodržanie pravidla ohľadom web stránky klubu -1 bod.

Rozdelenie cien:

Zverejnené v rubrike "Ceny".
Budú rozdeľované takým istým spôsobom ako v 1. ročníku a teda budú vo viacerých kategóriách, no ceny prešli výraznou reformou, myslím, že opekneli, posúdite sami :)

Systém rozdelenia cien je nasledovný ,napíšem príklad :

1 miesto:  druholigista (cena A)
2 miesto:  prvoligista (cena A)
3 miesto:  treťoligista (cena A)
4 miesto:  treťoligista
5 miesto:  druholigista
6.miesto:  štvrťoligista
7. miesto:  deveťligista (cena C)
8 miesto:  peťoligista (cena B)
9: miesto:  druholigista
10:miesto:  šestligista
11:miesto:  atď....................
Ceny sa budu vyplácať po odohratí sezóny.


Harmonogram 2. ročníka turnaja BOOM.

03.05.2008 - 1. zápasy skupinovej fázy (normálny priateľský zápas)
04.05.2008 - 2. zápasy skupinovej fázy (normálny priateľský zápas)
10.05.2008 - 3. zápasy skupinovej fázy (normálny priateľský zápas)
11.05.2008 - 4. zápasy skupinovej fázy (normálny priateľský zápas)
17.05.2008 - 5. zápasy skupinovej fázy (normálny priateľský zápas)
18.05.2008 - 6. zápasy skupinovej fázy (normálny priateľský zápas)
24.05.2008 - 7. zápasy skupinovej fázy (normálny priateľský zápas)
25.05.2008 - Termín na dohrávky neodohraných zápasov (normálny priateľský zápas)

31.05.2008 - Prípravný zápas k šestnásťfinále (PlayOff priateľský zápas)
01.06.2008 - Šestnásťfinálový zápas
(PlayOff priateľský zápas)

07.06.2008
- Prípravný zápas k osemfinále (PlayOff priateľský zápas)
08.06.2008 - Osemfinálový zápas (PlayOff priateľský zápas)

14.06.2008 - Prípravný zápas k štvrťfinále
(PlayOff priateľský zápas)
15.06.2008 - Štvrťfinálový zápas (PlayOff priateľský zápas)

21.06.2008 - Prípravný zápas k semifinále
(PlayOff priateľský zápas)
22.06.2008 - Semifinálový zápas (PlayOff priateľský zápas)

28.06.2008 - Prípravný zápas k finále
(PlayOff priateľský zápas)
29.06.2008 - FINÁLOVÝ zápas turnaja BOOM (PlayOff priateľský zápas)

(v prípade, že tím vypadne napr. v šestnásťfinále, tak pokračuje ďalej v turnaji a hrá malé PlayOff o konkrétne umiestnenie v turnaji t.z. každý tím odohrá rovnaký počet zápasov).V prípade, že sa chcete zaregistrovať v samotnej hre Hockey Arena, kliknite na tento obrázok:
Hockeyarena

Príjemnú zábavu Vám želá Stanley100.

 
Optimalizované pre prehliadač Mozilla Firefox s najpoužívanejším rozlíšením 1024x768 nastaviť ako homepage